Přihlášení
STONOŽKA Rodinné centrum z.s.

 

Rodinné centrum Stonožka z.s. vzniklo za účelem sdružovat dospělé i děti, společně sdílet radosti i starosti, trávit volný čas, předávat si své zkušenosti a pomáhat, kde je třeba, podle našich možností a schopností.

Ve své činnosti se zaměřujeme na:

- rodiče s dětmi intaktními i s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami

- prarodiče a seniory

- rodiče samoživitele a rodiče, kteří se ocitli v krizové životní situaci

Cílem je rozvíjet a posilovat vztahy mezi prarodiči, rodiči a dětmi prostřednictvím různých kroužků, setkání a volnočasových akcí. Pomáhat rodičům, jež zůstali na výchovu, případně i výživu, dětí sami a neví si rady v této nově vzniklé situaci, ať už je jí rozvod, rozchod, úmrtí, týrání ze strany partnera, ztráta bydlení, nebo i nechtěné těhotenství či narození dítěte s postižením. Vítáni jsou i rodiče s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami, od nichž se můžeme mnohému přiučit. Dále také naši senioři, které bychom rovněž rády pozvaly do dění v rodinném centru.

 

Děkujeme a těšíme se na shledání! Alena Klečková, Zuzana Kruťová a Lenka Franková